Bi 3C Bỉ (Chấm đỏ)

2,900,000

  • Thương hiệu: ARAMITH
  • Kích thước: 61.5 mm
  • Trọng lượng: 210g
  • Phân loại: Bộ bida 03 bi
  • Mã sản phẩm: Bi Carom
Danh mục: