Bi 3C Đài loan loại C

1,200,000

  • Kích thước: 61.5 mm
  • Trọng lượng: 210g
  • Phân loại: Bộ bida 03 bi
  • Mã sản phẩm: Bi Carom
Danh mục: