Bi bida lỗ Dynaspheres Rhodium

4,200,000

  • Nguồn gốc xuất xứ: Hàn Quốc
  • Kích thước bóng: 61,5mm
  • Số lượng: 16 trái
Danh mục: