Bi bida lỗ Dynaspheres Tungsten

3,000,000

  • Nguồn gốc xuất xứ: Bỉ
  • Kích thước bóng: 61,5mm
  • Số lượng: 16 trái
Danh mục: