Bi cái lổ Đài Loan

150,000

  • Nguồn gốc xuất xứ: Đài Loan
  • Kích thước: tiêu chuẩn phù hợp với bida lỗ
  • Phân loại: Bộ bida lỗ
  • Mã sản phẩm: Bi cái lổ Đài Loan
Danh mục: