Bi đốm Hàn Quốc

500,000

  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Kích thước: tiêu chuẩn phù hợp với bida carom
  • Phân loại: Bộ bida carom
  • Mã sản phẩm: Bi cái carom Bi đốm Hàn Quốc
Danh mục: