Cơ Libre Diamond

320,000

  • Độ bền cơ cao
  • Khả năng truyền lực đảm bảo
  • Độ đàn hồi nhất định
  • Độ bám bi ổn định
Danh mục: