Ghim 13/6

30,000

  • Công dụng: Cố định vải bàn bida
  • Thương hiệu: Việt Đức
  • Số lượng: 5000 kim
Danh mục: