Thảm màu lót sàn phòng bida sọc vàng (thảm cũ)

80,000

  • Diện tích: 4 tấm/m2
  • Loại: Thảm cũ sọc vàng
  • Số lượng: 4 tấm
  • Dễ dàng di chuyển
Danh mục: