Vải 3C TAKINI (Việt Nam)

6,000,000

  • Màu: xanh dương hoặc xanh lơ ( E )
  • Kích thước:  1,65m x 3,15m
  • Mã sản phẩm: Vải bàn Carom
Danh mục: