Băng Cao Su UYLIN VN loại 1 3 cạnh

830,000

  • Đàn hồi tốt
  • Được sử dụng cho các bàn bida lỗ
  • Vật liệu: cao su tổng hợp
Danh mục: