Bi Bida Lẻ Đỏ Chấm Trung Quốc

200,000

  • Nguồn gốc xuất xứ: Trung Quốc
  • Kích thước bóng: 61,5mm
  • Số lượng: 1 trái (đỏ)
Danh mục: