Bi Bida lẻ đốm Hàn Quốc Trái đỏ 61,5mm

550,000

  • Nguồn gốc xuất xứ: Hàn Quốc
  • Kích thước bóng: 61,5mm
  • Số lượng: 1 trái (đỏ)
Danh mục: