Bi bida lẻ líp/libre Bỉ màu trắng 61,5mm

800,000

  • Nguồn gốc xuất xứ: Bỉ
  • Kích thước bóng: 61,5mm
  • Trọng lượng: 210gam
  • Số lượng: 1 trái (màu trắng)
Danh mục: