Cao su bida Đài Loan Premier 4 cạnh xanh lá

2,500,000

Đặc tính dẻo, bền bì

Nguồn gốc – Xuất xứ: Đài Loan

Danh mục: