Giá cơ gỗ bida KKKING bằng 10 lỗ

800,000

  • Thương hiệu: KKKing
  • Đựng tối đa 10 cây cơ
  • Tháo ráp dễ dàng
  • Không cần lắp rắp treo trên tường, có thể để giá cơ dưới đất.
  • Chất liệu bằng gỗ cao cấp
Danh mục: