Miếng dán máy 3bi – 4bi

15,000

  • Phụ kiện máy lau bi
  • Dành cho máy 3 bi hoặc 4 bi đều được
  • Giá thành phù hợp
  • Dễ dàng lắp đặt, thay thế
Danh mục: