Miếng trùm máy 3bi – 4bi

30,000

  • Phụ kiện CLB bida
  • Dễ dàng thay thế, tiện lợi
  • Dành cho máy 3 bi hoặc 4 bi đều được
Danh mục: