Mút trắng

22,000

  • Sản phẩm: Mút trắng lau ngọn cơ cao cấp
  • Mút dày, mịn
  • Mút dễ dày tẩy các vết dơ trên cơ, nên dùng kèm thêm nước lau ngọn cơ để tăng thêm độ sạch
Danh mục: