Phim xếp bi tròn

40,000

  • Công dụng: Xếp bi tương tự với 9 bi hoặc 10 bi
  • Phim độ dày 0,1mm
  • Phụ kiện CLB bida
Danh mục: