Bi Bida 3C Bỉ Xanh Dương Aramith Pro – Cup Champion

3,000,000

  • Nguồn gốc xuất xứ: Bỉ
  • Kích thước bóng: 61,5mm
  • Số lượng: 3 trái (cam, xanh dương, trắng)
Danh mục: