Bi bida BLACK TV PRO-CUP Trung Quốc

1,500,000

  • Nguồn gốc xuất xứ: Trung Quốc
  • Kích thước bóng: 61,5mm
  • Số lượng: 16 trái
Danh mục: