Tìm hiểu về luật đánh bida lỗ 15 quả

Tt9-1

1. Mục tiêu của trận đấu

     Với Bia 15 lỗ tròn sẽ được chơi với 15 bi và mục tiêu được đánh số từ 1 đến 15 và 1 bi cái. Ở mỗi cú đánh bi cái phải chạm vào với bi mục tiêu có số thứ tự nhỏ nhất ở trên bàn. Tuyb nhiên bi vào lỗ không cần phải theo thứ tự trên. Với bất kể một mục tiêu nào được đưa vào lỗ bằng 1 lần bắn hợp lệ thì đều được tính. Nếu như người chơi đánh đúng quả bóng mục tiêu anh ta sẽ thực hiện cú đánh tiếp cho đến khi đạt được 61 điểm hoặc là hơn. Sau khi cú đánh trượt của cú đánh đầu tiên người chơi tiếp cần phải bắt đầu lượt của mình từ vị trí của các quả bóng trên bàn. Sau bất kỳ lỗi nào người chơi đầu tiên sẽ có quyền lựa chọn:

– Tiếp tục được chơi với vị trí của các quả bóng do người chơi trước để lại

– Đặt bi có xếp hạng nhỏ nhất ở cuối bàn và bắt đầu lượt của bạn với bi cái trong tay và sau vạch trên cùng.

Tt9

 

2. Cách tính điểm trong bida 15 bi

     Mỗi bi mục tiêu lọt vào lỗ hợp lệ sẽ được tính điểm và giá trị của bi mục tiêu đó. Trò chơi kết thúc khi người chơi đạt được 61 điểm. Nếu cả hai đấu thủ đạt 60 điểm sau khi tất cả 15 bi mục tiêu đã vào lỗ thì ván đấu đó sẽ được coi là hòa và sẽ chơi lại. Đấu thủ đánh bi mục tiêu cuối cùng gỡ hòa và tuyên bố chơi lại.

3. Luật bida lỗ cú đánh khai cuộc

– Người chơi cần đánh bóng chạm vào với bi số 1 đầu tiên và việc khai cuộc sẽ có hiệu lực. Khi đưa bóng vào lỗ hoặc ít nhất là 4 viên bi mục tiêu khác chạm vào băng.

– Nếu như bi cái đi vào lỗ hoặc là rơi ra khỏi bàn hoặc là không đáp ứng được các yêu cầu trên nó được gọi là phạm lỗi, người chơi tiếp theo sẽ có được bi cái trong tay sau lằn ngang của đầu bàn.

– Với cú đánh bắt đầu nếu quả bóng mục tiêu rơi khỏi bàn là lỗi và người chơi tiếp theo được chọn đồng thời tất cả các quả bóng mục tiêu phải được thay thế.

Tt9-1

4. Tiến trình của trận đấu

– Người chơi chọc vào lỗ hoặc nhiều hơn quả bóng mục tiêu cú đánh mở đầu hợp lệ sẽ tiếp tục đánh cho đến khi đánh trượt, phạm lỗi hoặc là thắng trận đấu.

– Nếu người chơi phạm lỗi hoặc đánh trượt, người chơi tiếp theo sẽ bắt đầu lượt của mình rồi tiếp tục đánh đánh cho đến khi anh ta đánh trượt, phạm lỗi hoặc là sẽ thắng trò chơi.

– Trò chơi sẽ kết thúc khi người chơi đạt được 61 điểm trở lên hoặc là bị truất quyền thi đấu do vi phạm nghiêm trọng.

5. Những trường hợp phạm lỗi khi chơi bida 15 quả

– Chạm vào bóng mục tiêu không đúng luật. Nếu như mục tiêu đầu tiên bạn tiếp xúc không phải là bi mà là có chỉ số nhỏ nhất trên bàn thì đó là phạm lỗi.

– Bóng không băng: Sau khi bóng chạm vào bóng mục tiêu mà không có bóng mục tiêu vào lỗ hoặc không làm cho bóng hoặc không làm cho bóng mục tiêu nào chạm băng là phạm lỗi.