Vải lót bàn bida (vải trắng)

40,000

Bảo vệ mặt đá tốt

Nguồn gốc: Việt Nam

Giúp bi lăn êm hơn

Vải trắng lót dưới tấm vải mặt bàn chính

Danh mục: