Vải mặt xi ngoại 1m6 (Xanh Dương)

160,000

Nguồn gốc: Việt Nam

Màu sắc: xanh dương

Danh mục: